Dagsarkiv december 13, 2022

Avkalle

Ett vackert hem med radon?

Vi lägger ner mycket tid, möda och pengar på att inreda våra hem. Inredning och design är ett stort intresse hos de flesta svenskar. I och med att marknaden har ökat explosionsartat, mycket tack vare internet, finns det ett enormt stort utbud av olika produkter i alla prisklasser. Vi kan idag välja och vraka online för bästa råd och tips för inredning samt för att få inspiration.

Svenska hem med radon

Hur säkert är ditt vackert inredda hem? Det är inte ovanligt att svenska hem har halter av radon men frågan är hur hög. Höga halter av radon kan existera i alla typer av hus och kommer vanligtvis från marken som huset är byggt på, från byggnadsmaterialet i väggarna eller dricksvattnet. Radon är en luktfri och osynlig gas som i höga halter kan orsaka lungcancer. Det enda sättet att ta reda på om radon finns i din bostad är att utföra en mätning.

Mät din radonhalt

För att du ska kunna känna dig trygg i ditt hem bör du utföra en pålitlig radonmätning av exempelvis Radea. Med en radonmätning kommer det att klargöras om det finns ett problem med radon och om problemet är omfattande. När höga halter av radon upptäcks bör en noggrannare undersökning av problemet ske. Slutligen kommer en radonsanering behövas att sänka radonhalterna. Det är enkelt att mäta radon och som fastighetsägare kan du göra det själv med mätpaket från Radea. Besök gärna radea.se för mer information.

Är din fina inredning säker från radon?

Eftersom radon är en gas kommer den inte att fästa sig på din inredning, textiler eller kläder. Det främsta hälsoproblemet är inandningsluften. Radon som sätter sig på ytor kommer att sönderfalla inom några timmar. Radon är en ädelgas som inte ackumuleras på ytor viket innebär att din inreding, konst och kläder är säkra från radon.

Inredning

Avkalle

Anlita flyttstädning och fokusera på inredningen

Att flytta kan vara arbetsamt och det finns ofta mycket att göra i samband med detta. För att göra arbetet enklare kan det vara önskvärt att ta hjälp med flyttstädning av ett etablerat företag. Ofta finns en längtan efter att få flytta in i ett nytt hem eller nya lokaler. Då tar själva flytten tid som hellre skulle läggas på annat.

Fokusera på inredningen

Vid en flytt ligger fokus ofta på hur rummen kan inredas och vad som behövs för att skapa en trevlig miljö. Med hjälp av flyttstädning kan mer av energin läggas på det som är roligt. Vid inredning behövs många olika delar för att rummet ska kännas komplett. I detta ingår olika former av konst. Vissa inredningstrender är tillfälliga medan andra aldrig går ur tiden.

Lämna över ansvaret

Arbetet med städningen utförs av professionell personal som tar ansvar för varje moment. Efter att allt packats ner är det bara att lämna över nycklarna och återkomma när hemmet eller lokalerna blivit återställda. Flyttstädning kan även behövas innan inflyttning då städningen inte gjorts eller inte gjorts tillräckligt bra. Ta gärna vara på de tips som är bra att tänka på inför flyttstädningen.

Inredning